-Når Selvet er i fokus

Transpersonlig Psykologi     

-en psykologi med interesse for menneskets spirituelle essens

 
 
  Forside  
  Psykologer  
  Specialer og artikler  
  Nyheder  
  Bøger  
  Terapier  
  Øvelser  
  Links  
  Fra læser til læser  
  Kontakt os  
 

 

        

 

   Hvad er Transpersonlig Psykologi?     Formål og intentioner:

Transpersonlig psykologi beskæftiger sig med menneskets højeste potentialer. Det vil sige, at man her er interesseret i at forstå fænomener som visdom, intuition, enhedsoplevelser, nærdødsoplevelser osv. "Trans-" kommer af latin og betyder "på den anden side af" eller "hinsides". Transpersonlig psykologi er dermed interesseret i at forstå og undersøge de aspekter ved vores liv, der ligger ud over den personlige sfære, eller det almindelige liv. Transpersonlig psykologi handler dermed også om menneskets spirituelle dimensioner.

Transpersonlig psykologi er i dag et særskilt område indenfor psykologien, men den ligger sig tæt op af både den humanistiske psykologi, religionspsykologi og positiv psykologi 

Foregangsmændene for den nuværende transpersonlige psykologi var psykologerne William James (1842-1910), Carl Gustav Jung (1875-1961), Abraham Maslow (1908-1970) og "Roberto Assagioli " (1888-1974)

Af nulevende, førende teoretikere indenfor transpersonlig psykologi er bl.a. Stanislav Grof (1931 - ), Ken Wilber (1948-  ) og Robert Kegan.

 
  • Vidste du, at der findes et netværk for spirituelt orienterede læger i Danmark ? Læs mere på deres hjemmeside http://www.solidanmark.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright ® 2015.  Benita Holt Rasmussen.
3028 3985 - kontakt@institut-for-stress.dk

 

Transpersonlig psykologi fylder idag ikke meget indenfor den akademiske psykologi på danske universiteter. Dog er der i de senere år skrevet flere specialer indenfor både transpersonlig psykologi og religionspsykologi. Det tyder dermed på, at der er en begyndende interesse for at beskæftige sig med menneskets spiritualitet.

Intentionen med denne hjemmeside er at have et sted, hvor mennesker med interesse for transpersonlig psykologi kan mødes, information gives og nysgerrighed skabes. Ønsket er at skabe større kendskab til denne spændende, men hidtil lidt oversete gren indenfor psykologien.

Med dette formål for øje er det muligt her at finde psykologer med interesse for emnet, artikler, specialer, links osv.

 Med andre ord: At give transpersonlig psykologi et ansigt indenfor både den akademiske- og den anvendte psykologi i Danmark.

Initiativtager til Transpersonligpsykologi.dk er
psykolog og mindfulness/MBSR-lærer Benita Holt Rasmussen. Hun kan kontaktes på www.institut-for-stress.dk/kontakt


 Benita Holt Rasmussen

 Opdateret d. 27/05 2015